Žáci naší školy již tradičně v jarních měsících závěrečného ročníku navštěvují Úřad práce v Teplicích, kde jsou seznamováni se základními znalostmi důležitými pro vstup do další životní etapy po ukončení střední školy.  Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením byla v letošním roce zvolena forma on-line přednášky a besedy.

Pracovnice Informačně poradenského střediska (IPS) Úřadu práce v Teplicích paní Veronika Šímová, Dis. seznámila žáky se základním fungováním úřadu práce jako instituce (v Teplicích má ÚP 3 budovy) a dále prezentovala problematiku zdravotního a sociálního pojištění – kdo, co, kdy a kolik platí. Vysvětlila žákům status studenta, do kdy jim platí a rozebrala možnosti žáků po ukončení SŠ – pokračování ve vzdělávání, nástup do zaměstnání, popř. vstup do evidence ÚP. Upozornila na úskalí vstupu na trh práce – jak hledat zaměstnání, na co si dát pozor v pracovní smlouvě. Zdůraznila, že vstup do evidence ÚP je pro nezaměstnané dobrovolný, ale platba pojištění je povinná.

V diskusi se žáci nejvíce zajímali o rozdíly v platbách pojištění při „brigádách“, rozdíl mezi pracovní smlouvou na dobu určitou a neurčitou, DPČ a DPP a následným vznikem nároku na sociální příspěvky.

Závěrem byly zdůrazněny termíny ve vztahu k ukončení vzdělávání (ať úspěšnému či neúspěšnému), vstupem do zaměstnání a platbou pojištění státem.