Dne 13. 4. 2021. se žáci druhého a třetího ročníku oboru grafický design zúčastnili online přednášky s názvem Japonské umění v současných kontextech. Hostem přednášky byla MgA. Radka Mullerová, Ph.D, která v teoretické části výstupu žákům zprostředkovala svou tvorbu a japonské umění. Žáci získali poznatky o vzniku Manga stylu a jeho kořenech, japonské edukaci a písmu.  V praktické části si sami vyzkoušeli tvorbu vlastní manga postavy podle instrukcí. Nebyl opomenut ani prostor pro diskuzi nad tématem a otázky na hosta.