Dne 31.3. proběhla ve speciální učebně školy rozhovor s bývalým absolventem naší školy Jirkou Burgerem.
Společně s bratrem vystudovali obor aranžér a dnes jsou z nich úspěšní podnikatelé v oboru auto polepů.
Žáci byli seznámeni s postupy jejich práce a zkušenostmi z podnikání.