Dne 30. 3. proběhla ve speciální učebně školy rozšířená výuka počítačové grafiky a typografie pro žáky 1. ročníku oboru vzdělání Grafický design. Žáci se během dvou vyučovacích hodin naučili vytvářet vlastní font v programu CorelDraw. Návrh vlastního písma přenesli do programu, postupně pomocí křivek vytvářeli jednotlivé znaky písma, které postupně exportovali do vlastního fontu ve formátu TTF. Nově vzniklým fontem pracovali při návrhu propagační tiskoviny.