V rámci dlouhodobého projektu Humanita, který škola realizuje již od roku 2011, žáci oborů vzdělání Grafický design a Aranžér připravili výstavu „Terezín v srdci“.

Od začátku školního roku žáci navrhovali a vytvářeli prostorovou instalaci, výsledkem jejich kolektivní práce je pět hedvábných světelných instalací se stylizovanými malbami tváří, které jsou doplněny 3D kresbami na průhledném podkladu. Malby a kresby zobrazují představu žáků o tvářích obětí terezínského holocaustu.

Projekt Terezín v srdci byl představen 2. prosince 2021 na vernisáži v předsálí kina v Malé pevnosti Památníku Terezín za přítomnosti ředitele Památníku Terezín PhDr. Jana Roubínka, ředitele školy Ing. Mgr. Zdeňka Peška, MBA a pracovníků Památníku Terezín, žáků a pedagogických pracovníků naší školy a dalších hostů.