V úterý 16. 11. 2021 se žáci 3. ročníku studijního oboru Grafický design zúčastnili festivalu ilustrace a komiksu FIK v Hraničáři v Ústí nad Labem.

V rámci programu se účastnili odborného workshopu pyrografie – technika vypalování ilustrací a nápisů pájkou do dřeva. Pod vedením lektorů žáci samostatně vypalovali své návrhy ilustrací do dřeva nebo do pomerančů, výsledné výrobky si pak mohli žáci odnést domů. Následovala projekce pásma animovaných filmů v kině Hraničář ze VŠUP Praha, speciálně vybraná a sestavená k 70. výročí ateliéru animované tvorby. V rámci komentované prohlídky výstavy Světlo v galerii Hraničář si žáci prohlédli umělecké instalace a vyslechli si odborný výklad kurátorky galerie.

Cílem akce bylo seznámení s technikou pyrografie, rozšíření povědomí o možnostech animovaného filmu jakož i prohlédnutí aktuálních uměleckých výstav nejmladší generace.