Krajinářský kurz probíhal od 12. do 17. září 2021 v RS Doly Bílina ve Sloupu v Čechách, kde jsme byli obklopení krásnou přírodou.

Během celého kurzu žáci dopoledne a odpoledne tvořili v plenéru, kde pracovali na těchto úkolech:

  • landart a umění v přírodě
  • kresba tužkou – přírodniny
  • zpracování architektury uhlem a tužkou
  • akvarelová technika u rybníka
  • kresba roubenek

               Ve večerních hodinách žáci své práce dodělávali a zároveň probíhalo hodnocení a konzultace jednotlivých prací. Na závěr  kurzu proběhla ve čtvrtek večer Výstava studentských prací v provizorní galerii „ V průchodu“ spojená s vernisáží. Žáci prezentovali jak své kresby a malby z plenéru, odpovídali na zvídavé otázky seniorů a diskutovali. Celou výstavou byli návštěvníci provázeni našimi studenty, kteří práci popisovali a komentovali.  Výstava byla návštěvníky hodnocena velice kladně, a žáci byli potěšeni z pozitivní zpětné vazby.  Všichni žáci splnili své úkoly a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy