Ve středu 13. února se žáci naší školy sešli s ambasadory preventivního programu VZP „Vzpoura úrazům“. Tento projekt je zaměřen na prevenci nehod a úrazů u dětí a mladistvých. Program je poskytován školám bezplatně. Jedná se o informace žákům o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet. Žáci aktivně besedovali  a zapojovali se do programu s ambasadory, kteří otevřeně hovořili o svém  úrazu a o životě s následným postižením.