Projektový den „Globální téma ve výtvarném zpracování“

Datum: 11.10.2016

Žáci měli za úkol výtvarně ztvárnit problematiku globálního oteplování. Navazovali na dokumentární film Nebe a Led, který zhlédli 10.10.2016 v kině Květen. Výtvarně se projevovali k tématu na formát A3. Používali různé výtvarné techniky, především kresnu uhlem a pastelem. Pracovali samostatně i ve skupinách pod dozorem pedagogických pracovníků.

Projektový den hodnotíme jako zdařilý. Žáci projevili svou kreativitu a zájem o problematiku, vytvářeli originální práce, které budou vystaveny a nejlepší z nich oceněny.

Fotogalerie

fotografie ze školních akcí

Projektový den

celkem 18 fotografií

zobrazit fotografie