Dne 10. března 2019 jsme se vydali letos již podruhé na lyžařský kurz do Hrabětic v Jizerských horách na chatu Maruška. Hned po příjezdu na nás čekal výborný oběd, pak jsme se šli ubytovat a seznámili jsme se s bezpečností a ochranou zdraví a s okolím Hrabětic. Byli jsme rozděleni do družstev podle výkonnosti. Jezdili jsme v lyžařském areálu Severák. Po celý pobyt jsme se učili jak lyžovat, tak jezdit na snowboardu a pokročilí se zdokonalovali ve svých výkonech. V neděli večer nás Ing. Satrapa seznámil s chováním na vleku, výzbrojí a výstrojí na lyže a snowboard, v pondělí proběhla přednáška Horské služby, kde jsme se seznámili s tématy – první pomoc, úrazy a náhlé zdravotní příhody, poranění při hromadném zasažení obyvatelstva, stavy bezprostředně ohrožující život, mimořádné události, chování na horách a další v mimořádných situacích. V úterý večer jsme si zařádili na diskotéce.

Ve středu v odpoledních hodinách jsme vyrazili na výlet do Jablonce, kde jsme navštívili Preciosu, prohlídli si město a večer jsme se vrátili na chatu. Ve středu po večeři probíhala vědomostní hra a také jsme skládali básničky. Ve čtvrtek večer proběhlo vyhodnocení kurzu, kde všichni žáci byli odměněni diplomem a sladkostmi a potom jsme si opět zatancovali. V pátek dopoledne jsme nasedli do autobusu, i když se nám většině nechtělo. Z lyžařského kurzu jsme odjížděli všichni velmi spokojeni. Velké poděkování patří rodině Hejlíků a celému personálu chaty Maruška, které se o nás vzorně starali.