Dne 20. 3. 2024 se žáci naší školy zúčastnili přednášky s plukovníkem Lottesem z Policie ČR na téma Vysvětlení pojmu trestní odpovědnost dětí a mládeže. V průběhu přednášky mohli žáci také pokládat své dotazy.

Přednáška Policie ČR na téma trestní odpovědnost dětí a mládeže - pluk. Lottes
Přednáška Policie ČR na téma trestní odpovědnost dětí a mládeže - pluk. Lottes
Přednáška Policie ČR na téma trestní odpovědnost dětí a mládeže - pluk. Lottes
Přednáška Policie ČR na téma trestní odpovědnost dětí a mládeže - pluk. Lottes