Žáci GD4. měli možnost navštívit besedu pořádanou Úřadem práce města Teplice. Během této akce se žáci seznámili s různými aspekty pracovního světa a kariérního rozvoje. Byly jim prezentovány informace o možnostech vzdělávání, profesních oborech a pracovním trhu. Diskuse zahrnovala témata jako výběr povolání, hledání zaměstnání a náležitosti úspěšného začlenění do pracovního procesu.

Návštěva Úřadu práce v Teplicích
Návštěva Úřadu práce v Teplicích