Dne 5. 2. 2024 se uskutečnila akce ve spolupráci s ÚŘADEM PRÁCE TEPLICE, kde byli žáci seznámeni s možnostmi úřadu v rámci hledání a výběru zaměstnání, s obsahem životopisu, vhodným chováním a oblečením při pracovním pohovoru a strukturou možných dávek. Žáci se aktivně zapojovali do průběhu besedy a kladli různé doplňující otázky.

Beseda na Úřadu práce Teplice
Beseda na Úřadu práce Teplice