Dne 11.12. 2023 proběhla na naší škole soutěž v německém jazyce. Zúčastnilo se jí celkem 14 žáků z prvních až třetích ročníků. Písemná část testovala užití jazyka a porozumění textu na úrovni B1. Do ústního kola postoupilo 6 žáků s nejvyšším počtem bodů z části písemné. Ti v ústní části odpovídali na otázky členů komise a vyjadřovali se ke zvolenému tématu. První místo v soutěži získala Hana Belancová ze třídy GD2., druhé místo obsadila Nicol Mertová ze třídy GD1. a jako třetí se umístila Kateřina Dyndová ze třídy KO3. Děkujeme za předvedené výkony všem zúčastněným, vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Soutěž v německém jazyce - školní kolo