Dne 7. 12. proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jí celkem 12 žáků z prvních až třetích ročníků. Písemná část testovala užití jazyka a porozumění textu na úrovni B2+. Do ústního kola postoupilo 5 studentů s nejvyššími počty bodů v části písemné. Tito studenti postupně odpovídali na otázky členů komise a v monologické části se volně vyjadřovali ke zvolenému tématu.

První místo v soutěži získal David Marek ze třídy GD3.A, druhé místo obsadila Lucie Káchová ze třídy GD3A. a jako třetí se umístil Matěj Kratochvíl ze třídy GD2. Děkujeme za účast i sympatické výkony všem zúčastněným, gratulujeme vítězům a přejeme úspěch i v okresním kole, které bude následovat.