Žáci 1. ročníku oboru grafický design se 23. listopadu zúčastnili komentované prohlídky „Staří mistři ve Schwarzenberském paláci“. Časový rámec expozice tvoří období od 16. do 18. století vycházející z retrospektivního pohledu na předrenesanční tendence v umění gotiky a antická díla jako inspirační podnět pro renesanční a barokní umění. Expozice „Staří mistři“ představuje výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění (Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Albrecht Dürer, El Greco, Peter Paul Rubens, Karel Škréta, a jiní).

Odkaz: https://www.ngprague.cz/udalost/407/stari-mistri

Staří mistři ve Schwarzenberském paláci
Staří mistři ve Schwarzenberském paláci
Staří mistři ve Schwarzenberském paláci
Staří mistři ve Schwarzenberském paláci
Staří mistři ve Schwarzenberském paláci
Staří mistři ve Schwarzenberském paláci
Staří mistři ve Schwarzenberském paláci
Staří mistři ve Schwarzenberském paláci