V úterý 14. listopadu se žáci oboru grafický design ze třídy GD2. zúčastnili putovní výstavy, kde měli unikátní příležitost zhlédnout repliky českých korunovačních klenotů. Součástí výstavy, instalované v prostorách hradu Litoměřice, byly také informační panely reflektující důležité mezníky v životě Karla IV. a dalších českých panovníků. Dále zde byly vystaveny příklady husitských zbraní, faksimilie Jiřího z Poděbrad nebo repliky šatů Marie Terezie. Po zhlédnutí výstavy jsme si se žáky prohlédli také Mírové náměstí v Litoměřicích, kde jsme měli možnost obdivovat mnoho historizujících architektonických prvků – od podloubí až po renesanční sgrafita.

Odkazy: České korunovační klenoty na dosah | Městská kulturní zařízení Litoměřice (mkz-ltm.cz)

Putovní výstava replik českých korunovačních klenotů
Putovní výstava replik českých korunovačních klenotů
Putovní výstava replik českých korunovačních klenotů
Putovní výstava replik českých korunovačních klenotů
Putovní výstava replik českých korunovačních klenotů