Děkuji za možnost reprezentovat školu na koncertu proti válce
War Requiem ve Vladislavském sále Pražského hradu.
Děkuji také všem za podnětná setkání.

Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA, ředitel školy