Dne 31. 3. 2023 se 12 žáků naší školy spolu s pedagogickým doprovodem podílelo na jarním úklidu okolí školy v rámci dobrovolné celostátní akce „UKLIĎME ČESKO“. I přes ne zrovna vlídné počasí se nasbíralo 10 pytlů odpadků. Všem zúčastněným děkujeme.