Žákyně GD1. Anna Chleborádová získala 2. místo ve 28. ročníku výtvarné, fotografické a literární soutěže „Máme rádi přírodu“ v kategorii Studenti středních škola a učilišť, kterou pořádá hnutí Brontosaurus. Anně Chleborádové blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.