Simulační hra SIMGAME vnáší do vyučování prvek reality a umožňuje žákům získat zkušenosti z řízení vlastního podniku. Dochází k prohloubení získaných vědomostí a znalostí z předmětu ekonomika, účetnictví a právo, a to bez rizika prožití důsledků učiněných chyb v podnikání.

 Projekt probíhal ve dvou vyučovacích dnech. V průběhu prvního dne byli žáci rozděleni do čtyř týmů, přičemž se seznámili se SIMGAME – vybrali si předmět, navrhli si název a logo svého podniku a byli seznámeni s právními záležitostmi, které provázejí založení podniku. V jednotlivých týmech řídili své vlastní podniky. Na konci každého dne žáci prezentovali zprávy o hospodaření svého podniku, interpretovali účetní ukazatele a navrhovali opatření do budoucnosti.

Žákům se hra líbila a byla přínosem.