Škola ve spolupráci s Úřadem práce v Teplicích zajistila pro žáky závěrečných ročníků přednášky s besedami. Žáci se dozvěděli, jak postupovat v případě ukončení školy, hledání či nástupu do zaměstnání. Přednáška žáky zaujala, v průběhu kladli různé dotazy a upřesňovali si tak své dosavadní znalosti týkající se dané problematiky. Žáci byli také upozorněni na časté chyby při psaní životopisu, motivačního dopisu a při vedení pracovního pohovoru. Lektorka také žáky upozornila na možnost si bezplatně udělat test COMDI – pracovní a profesní diagnostiku.