Krajinářský kurz probíhal v RS Doly Bílina ve Sloupu v Čechách, kde jsme byli obklopeni krásnou přírodou. Během celého kurzu žáci dopoledne a odpoledne tvořili v plenéru, kde pracovali na těchto úkolech:

– tempera – vodní plocha

– kresba tužkou – přírodniny

– zpracování architektury pastelem

– akvarelová technika u rybníka

– skalní útvary pastelem

Ve středu odpoledne jsme pro nepříznivé počasí navštívili sklárnu a galerii v Kunraticích a sklářské muzeum v Novém Boru. Ve večerních hodinách žáci své práce dodělávali a zároveň probíhalo hodnocení a konzultace jednotlivých prací. Na závěr kurzu proběhla ve čtvrtek večer Výstava studentských prací v provizorní galerii „V průchodu“ spojená s vernisáží. Žáci prezentovali své kresby a malby z plenéru.   Výstava byla návštěvníky hodnocena velice kladně, žáci byli potěšeni z pozitivní zpětné vazby.

Všichni žáci splnili své úkoly a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.