Krajinářský kurz probíhal v RS Doly Bílina ve Sloupu v Čechách, kde jsme byli obklopení krásnou přírodou. Během celého kurzu žáci dopoledne a odpoledne tvořili v plenéru, kde pracovali na těchto úkolech:

– tempera vodní plocha

– kresba tužkou – přírodniny

– zpracování architektury pastelem

– akvarelová technika u rybníka

– skalní útvary pastelem

Ve středu odpoledne pro nepříznivé počasí jsme navštívili sklárnu a galerii v Kunraticích a sklářské muzeum v  Novém Boru. Ve večerních hodinách žáci své práce dodělávali a zároveň probíhalo hodnocení a konzultace jednotlivých prací. Na závěr  kurzu proběhla ve čtvrtek večer Výstava studentských prací v provizorní galerii „ V průchodu“ spojená s vernisáží. Žáci prezentovali jak své kresby a malby z plenéru.   Výstava byla návštěvníky hodnocena velice kladně, a žáci byli potěšeni z pozitivní zpětné vazby.

Všichni žáci splnili své úkoly a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.