Během měsíce února došlo k pořízení setu pro distanční výuku, který byl instalován do učebny číslo 16. Postupně byla učebna zařízena pro živé vysílání speciálních bloků výuky a přednášek. Pro žáky se v této místnosti připravují odborné semináře, kterých se účastní i pozvaní odborníci. Žáci se takto mohou dozvědět spoustu zajímavých věcí z praxe jejich oborů. Díky technice je možné s pozvanými hosty i živě diskutovat.

Pro potřeby oboru kadeřník je technika stěhována i přímo do kadeřnictví a tak je učňům v tomto oboru umožněno nahlédnout do praktické výuky alespoň pomocí přímých přenosů, když v této době není umožněna jejich přítomnost na praxi.