Žáci prvního a druhého ročníku oboru grafický design se ve dnech 21. a 22. 6. 2021 zúčastnili projektového dne o akční malbě.

V první části projektu se žáci seznámili s historií akční malby a následně jejích kontextů v současnosti. V praktické části žáci vymysleli koncept jejich vlastního postupu akční malby, kterou následně ve dvojicích realizovali.

Na závěr proběhlo zhodnocení a sebereflexe nad všemi díly.