V průběhu měsíce dubna žáci oboru vzdělání grafický design a žáci oboru vzdělání aranžér pracovali různými technikami na výtvarných pracích pro celostátní soutěž Bludiště. V této soutěži měli výtvarně zpracovat „bludiště v přírodě, ve vesmíru, v duši, v civilizaci, v číslech, ve slovech, v nesnázích, ve vztazích, v dějinách, v budoucnosti, v nejasnostech… Tápání, bloudění, odkrývání, hledání cesty, směru, místa, pravdy, štěstí, porozumění, odpovědí…“. Vybrané práce byly odeslány na www.cimtacara.cz, kde je můžete ohodnotit. Celkem nás reprezentuje 22 prací za obor grafický design a 2 práce za obor aranžér. Všem zúčastněným žákům a pedagogům děkujeme!

 

Čejková Laura GD2.- digitální grafika

Kapicová Bára GD3.- kombinovaná technika

Vokina Sarah GD4. – digitální grafika

Luxa Jakub GD1. – digitální grafika

Dobrovolná Tereza A2.- malba