V rámci odborného výcviku žáci oboru aranžér, třída A2. polepili informační tabuli veselými obrázky zvířat a tím si v praxi procvičili tapetování. Po zaschnutí polepu tabuli doplnili ručně psaným písmem.