Dne 14. října 2021 nás ve Sportovní hale v Teplicích navštívil instruktor karate a Jiu Jitsu pan Bedřich Ryč, který zodpovídá za bezpečnost na Praze 1.  Je instruktorem bojových umění a výcviku PČR a MP. Na začátku jsme byli seznámeni s teorií, jak předcházet a chovat se v krizových situacích na ulici. Po té následovala ukázka jednotlivých bojových technik a sebeobrany. Probíraly se situace napadení na ulici, ve městě a ve škole a byly ukázány techniky proti napadení nožem, proti škrcení, proti odcizení kabelky či mobilního telefonu.

Žáci si vyzkoušeli jednoduché techniky, které jsou účinnými prvky sebeobrany. Nacvičovalo se ve dvojicích. K demonstraci reálné situace byly požity makety nožů a obušky. Akce se zúčastnilo celkem 86 žáků, kteří se aktivně zapojili do nácviku sebeobrany.  Děkujeme p. Bedřichu Ryčovi, který vážil cestu z Prahy, a udělal si čas na naše žáky.