Třída GD2. navštívila v doprovodu učitelky MgA. Anny Satrapové umělecké sbírky Kláštera sv. Anežky České v Praze. Součástí programu byl erudovaný a poutavý výklad  kurátorky zaměřený na nejvýznamnější gotická díla 12.–16. století z expozice středověkého umění v Čechách a střední Evropě. Žáci si prohloubili vědomosti o vývojových etapách středověkého umění, o uměleckých technikách, funkci výtvarných děl, jejich námětech a ikonografii. V rámci komentované prohlídky umění jednotlivých období se obeznámili např.  z uměním doby Karla IV. (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, aj.), uměním doby Václava IV. a krásným slohem (Mistr Třeboňského oltáře, Madona roudnická, Madona Svatovítská, aj.)