Žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru obchodník návštivili UniCredit Bank v Teplicích, aby konzultovali možnosti poskytnutí podnikatelského úvěru. Na semináři,kterého  se v diskuzi  aktivně zúčastnili, se dozvěděli o základních požadavcích na žadatele o podnikatelský úvěr. Byli informováni o základním rozdělení žadatelů a i o podmínkách případného poskytnutí úvěru. Na základě praktických dotazů se seznámili s parametry založení podnikatelského účtu.