Úložiště výukových objektů

Petr Zlatohlávek – 19.6.2013

V dnešní době jsou již školy běžně vybaveny výpočetní technikou, projektory a interaktivními tabulemi. Tuto techniku učitelé využívají ve svých hodinách. Pomocí digitálních materiálů zprostředkovávají žákům danou problematiku. Tyto materiály si mohou učitelé vytvářet sami podle svých představ. Tento způsob je ovšem pro učitele časově i technicky náročný. Alternativou je možnost využít již hotové materiály. Pro tyto účely vznikají na internetu úložiště výukových objektů, jejichž cílem je učitelům pomoci při získávání materiálů pro výuku. Úložiště zde popisovaná nejsou jediná, ale patří jistě k těm nejznámějším z pohledu českého uživatele. Mezi vybrané patří Metodický portál RVP, portál Veskole.cz a portál DUMY.cz. V článku se pokusím popsat jednotlivá úložiště z pohledu nabízených materiálů a jejich zaměření.

Jednou z klíčových funkcí všech portálů nabízejících výukové objekty je kvalitní vyhledávání. Kvalitně a přehledně zpracované vyhledávání je důležitým předpokladem pro funkci portálu. Mělo by umožnit vyhledat materiály podle uživatelem zadaného řetězce a vyselektovat materiály podle struktury, např. podle typu vzdělání, předmětu apod. Strukturované vyhledávání je možné díky popisu každého materiálu. Každý z nich je opatřen metadaty, která daný materiál popisují (název materiálu, jazyk, anotace, klíčová slova, druh materiálu atd.). Tyto údaje vkládá autor při vložení materiálu do portálu.

Metodický portál RVP

Prvním úložištěm je metodický portál RVP, který vznikl díky projektům Metodika a Metodika 2, jenž měly za cíl metodickou podporu učitelů v souvislosti se zavedením RVP na školách. Využití jako úložiště výukových materiálů je pouze jednou z nabízených funkcí portálu. Mimo to portál nabízí možnost komunikace a výměnu informací mezi uživateli či nabídku vzdělávacích kurzů a další aktivity. V současné době je zde k dispozici 8 072 výukových materiálů. Z pohledu vyhledávání materiálů nabízí portál RVP propracované vyhledávání a řazení materiálů. Vyhledávat můžete jak přes fulltextové vyhledávání, tak podle struktury RVP. Nechybí dělení podle typu vzdělávání, vzdělávací oblasti či průřezových témat. Velkou výhodou tohoto portálu je možnost vyhledat materiály i na jiných portálech (např. LRE, Activucitel.cz,dumy.cz, veskole.cz). Pro autory materiálů, kteří zde umístili své materiály, byla jistě příjemná možná odměna, která se pohybovala od 150,- Kč do 3000,- Kč za jednotlivý materiál. Bohužel, materiály vložené po 21. 4. 2013 již nejsou finančně ohodnoceny. Hodnocení kvality materiálu je realizováno formou pěti hvězdiček. Materiál je hodnocen na jedné straně týmem RVP a na straně druhé registrovanými uživateli.

Veskole.cz

Dalším úložištěm je portál Veskole.cz. Tento portál se zaměřuje na podporu interaktivní výuky, a proto zde naleznete převážně materiály určené pro použití s interaktivní tabulí. Zde se aktuálně nachází 17 944 materiálů (z toho 15 448 pro použití s interaktivní tabuli Smart Board). I tento portál nabízí vyhledávaní materiálů podle typu vzdělávání (předškolní, základní 1. stupeň, základní 2. stupeň, střední), předmětu a zaměření, či typu materiálu (Smart Notebook, ActivInspire). Pro posouzení kvality jsou materiály hodnoceny známkou 1-4. Po registraci, která je zdarma, získáte možnost vkládat komentáře k jednotlivým materiálům a je podmínkou pro vkládání vlastních materiálů nebo článků.

Dumy.cz

Dumy.cz je internetový portál, který nabízí školám a učitelům pomocnou ruku při tvorbě, sdílení a archivaci digitálních učebních materiálů. V návaznosti na projekt „EU peníze školám“ nabízí školám nástroj pro archivaci materiálů. Garance zajištění zveřejnění materiálů je po celou dobu trvání projektu EU peníze školám, tedy do roku 2025. Tento portál aktuálně nabízí 77 269 materiálů a z nich je 69 458 (89%) vytvořeno právě v rámci projektu EU PES. Je zřejmé, že tento portál využívají školy pro umístění svých materiálů. Za posledních měsíc zde přibylo více jak 7 000 materiálů a lze očekávat, že budou i nadále přibývat. Vyhledávání materiálů je i zde řešeno podle struktury vzdělávání a typu materiálů, navíc zde existuje možnost dělení podle šablon projektu EU PES pro ZŠ a SŠ.

Závěr

Z pohledu uživatele, který hledá konkrétní výukový materiál, by jistě bylo příjemné, kdyby mohl vyhledávat tyto materiály z jednoho místa a nemusel prohledávat velké množství webových stránek. K tomuto účelu jsou vytvořeny tzv. metadatové vyhledávače, které materiály přímo neobsahují, ale umí vyhledávat z uložených metadat. Tuto možnost zatím nejlépe splňuje metodický portál RVP. Velká zásoba učebních materiálů umožní učitelům na jedné straně jednodušší využívání vlastních technologií při výuce a na straně druhé slouží pro učitele jako inspirace pro vlastní tvorbu výukových materiálů. Z přiloženého grafu je patrné, že nejvíce materiálů je určeno pro 1. a 2. stupeň základních škol.

Na závěr uvádím souhrnnou statistiku materiálů z výše uvedených portálů. Stav k 8.6.2013.

Zdroje

[1] – EU peníze školám. Výsledky a statistiky výzvy – Statistiky 1.4 k 18. 4. 2013
Dostupné z WWW: [http://www.msmt.cz/file/28622].

[2] – EU peníze školám. Výsledky a statistiky výzvy – Statistiky 1.5 k 18. 4. 2013
Dostupné z WWW: [http://www.msmt.cz/file/28629].