Loading...

Výsledky přijímacího řízení

Základní informace

  • Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli příslušné střední školy.
  • Na přihlášce ke vzdělávání se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem.
  • Termín podání přihlášek pro obor Grafický design – 30.11.2022

  • Termín podání přihlášek pro ostatní obory – 1.3.2023

  • Termín talentové zkoušky pro obor Grafický design – 4. 1. 2023 a 5. 1. 2023

Kritéria přijímacího řízení