Loading...

Přijímacího řízení 3. kolo

Výsledky přijímacího řízení 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení

Základní informace

  • Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli příslušné střední školy.

  • Na přihlášce ke vzdělávání se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem.

  • Termín podání přihlášek pro obor Grafický design – 30.11.2022

  • Termín podání přihlášek pro ostatní obory – 1.3.2023

  • Termín talentové zkoušky pro obor Grafický design – 4. 1. 2023 a 5. 1. 2023

2. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení