Příběhy bezpráví

Datum: 14.11.2016

V rámci 12.ročníku filmu na školách – příběhy bezpráví shlédli žáci třídy GD3. projekci dokumentárního filmu Zabíjení po česku (o odsunu starousedlých Němců) s následnou besedou o filmu s PaedDr. Janem Havlem, historikem a pamětníkem.

Film – Zabíjení po česku (TV film)

Obsah : Pokus o zachycení rozporuplného fenoménu tzv. divokých odsunů mezi koncem války a Postupimskou konferencí, kdy bylo vyhnáno z domovů kolem sedmi set tisíc starousedlých Němců z Československa. Ústředním tématem dokumentu je událost v severočeských Postoloprtech, kde bylo vojáky československé armády a revolučními gardisty měsíc po válce zastřeleno 763 německých civilistů. Poprvé před kamerou promluví němečtí i čeští svědci masakru, který měl zůstat navždy utajen a jehož pozadí se pokoušeli několikrát v poslední době rozkrýt severočeští policisté.