Dne 21. 3. 2019 navštívila třída NP2. s pedagogickým dozorem Úřad práce Teplice, kde vyslechla interaktivní přednášku. Přednáška byla směřována na význam Úřadů práce, status studenta a výhody registrace nezaměstnaných. V průběhu se žáci dozvěděli (a zopakovali si) mnoho důležitých faktů o tvorbě životopisu, motivačního dopisu a o přístupu ke své osobě i k osobě personalisty při přijímacím řízení. Žáci byli aktivně zapojováni do problematiky zaměstnanosti v ČR a vhodně kladené dotazy je naváděli k tomu si lépe uvědomit svou pozici na trhu práce s přihlédnutím k možným rizikům, které se tam skrývají.