Přednáška (vedená Mgr. J. Píšou, působícím na univerzitě UJEP v Ústí nad Labem) byla zaměřena na to, jak proces globalizace propojuje jednotlivá místa na planetě a jak mezi nimi dochází k nerovnoměrnému rozdělení peněz. Taková propojení byla představena na banánu – místech či geograficky umístěných subjektech, která zajišťují jeho pěstování, dopravu, úpravu a prodej finálními zákazníkovi. Bylo jasně znázorněno, jaký podíl na celkové ceně produktu zůstává v místech každého z těchto článků řetězce a bylo prodiskutováno, zda takové rozdělení je spravedlivé.