Stáž v Londýně

Datum: 31.1.2016 – 13.2.2016

logo_erasmusV únoru letošního roku se vybraná skupina žákyň a žáků Střední školy obchodu a služeb, Alejní, Teplice zúčastnila odborné pracovní stáže ve spolupráci s ADC College v Londýně. Škola získala grant v rámci projektu Erasmus+ mobilita v odborném vzdělávání a přípravě. Hlavními cíli projektu bylo získání nových zkušeností při práci v zahraničí, procvičování komunikace v anglickém jazyce, posílení orientace v cizím prostředí a v neposlední řadě podpora motivace k odbornému vzdělávání. Pracovní stáž proběhla na odborných pracovištích, například ProntaPrint, SnappySnaps, IT Village nebo Computer Aid International. Škola dodala partnerské organizaci ADC College v Londýně pracovní jednotku ECVET, která se skládala z osnov teoretické a praktické přípravy žáků, přehledu znalostí a dovedností. Tato příprava byla ukončena zkouškou na pracovišti. Partnerská organizace v Londýně vyhodnotila stážisty a vystavila certifikáty.

Přidanou hodnotou byly zkušenosti s prací v mezinárodním týmu v odlišných podmínkách, setkání s kulturami, tradicemi a náboženstvím jiných národů. Ve volném čase se studenti seznámili s Londýnem a jeho památkami, a především navštívili Houses of Parliament. To vše pomůže účastníkům projektu zvýšit šance při uplatnění na trhu práce nejen v České republice, ale i ve státech EU. Někteří žáci získali na svých pracovištích i reference pro případného budoucího zaměstnavatele.

Fotogalerie

fotografie ze školních akcí

Stáž v Londýně

celkem 27 fotografií
zobrazit fotografie