Tak jak už několik let po sobě i letos jsme byli na sportovním kurzu ve Sloupu v Čechách. Po celý týden nám přálo počasí a dokonce jsme se mohli i slunit a koupat v rybníce. Celý týden jsme sportovali, naučili jsme se i nové hry.

Probíhaly  různé soutěže: cyklistika, turistika, volejbal, líný tenis, vrh koulí, tenis, střelba na koš, stolní tenis, nohejbal, plážový volejbal, střelba ze vzduchovky,  a další sporty.

 Naučili jsme se  základy turistiky, práce s mapou a buzolou, nové sportovní hry. Večer se probíraly témata Péče o zdraví a  sepisovali jsme referáty na tyto témata, proběhla beseda na téma BESIP, PRVNÍ POMOC, PÉČE O ZDRAVÍ.  Navštívili jsme Skalní hrad, Skalní divadlo, Rozhlednu, radvanský okruh.

Ve čtvrtek odpoledne proběhla turistická hra dlouhá 15 km, kde jsme šli podle mapy. Celý týden nám přálo počasí, večer jsme relaxovali u ohně, v sauně nebo vířivce. Počasí nám přálo, zvládli jsme  všechny turnaje a soutěže odehrát. Žáci byli spokojeni jak s ubytováním, tak i s jídlem. Nebyl  řešen žádný kázeňský přestupek. Na závěr byly vyhodnoceny všechny turnaje, všichni byli odměněni sladkostmi. Závěrem bychom chtěli poděkovat sponzorům: pan Bouška, pan Rojek, manželé Pastyříkovi, kteří nám přispěli na tento sportovně-turistický kurz.