Žáci se zúčastnili slavnostního zasedání Českého svazu bojovníků za svobodu u příležitosti výročí Květnového povstání v Praze v roce 1945. Byli přítomni zástupci MO a AČR včetně bývalých účastníků tohoto povstání. Za MO byla přítomna Alena Netolická ,za AČR generálmajor Jaroslav Kocián, dále místopředsedkyně senátu ČR Miluše Horská, poslanec Parlamentu EU Jan Zahradil a velvyslanec Slovenské republiky Peter Weiss. Zasedání bylo uvedeno státní hymnou a následovaly projevy zástupců jednotlivých sdružení. Hlavní projev pronesl Ing. Jaroslav Vodička předseda ČSBS  a následovalo vyprávění přímého účastníka, které bylo velmi poutavé. Naši žáci se zúčastnili i diskuze s účastníky v době občerstvení. Žáci měli možnost podebatovat se všemi zástupci daných sdružení.