Školní akademie

Datum: 28.6.2016

Dne 28.6.2016 byli žáci a další význační hosté přítomni na Školní akademii. Kromě vyhlášení žáků s nejlepším prospěchem a nejlepší docházkou, byla vyhlášena kategorie pro žáky, kteří se zasloužili o nějaký význačný počin. Následovalo představení CD Ztracené písně autorů Karla Reinera a Norberta Frýda v podání kvarteta Květovaný kůn i s drobnou ochutnávkou. Na závěr akce proběhlo slosování lístků, které žáci při vstupu dostali, o hodnotné ceny. Všem děkujeme za účast!