Po bezproblémové jízdě autobusem a krátké procházce nás přivítal Pražský hrad v celé své kráse. Příchod na Hradčanské náměstí zpestřila prohlídka Loretánského náměstí, výhled na město a střídání stráží. Při vstupu na 1. nádvoří Pražského hradu byl předán malý dar pro současného pana prezidenta. V rámci oslav 100. výročí založení Československa a 25. výročí vzniku samostatné České republiky shlédli studenti i fotodokumentaci o životě našich prezidentů na Hradě a součástí výstavy byla i různá ocenění a vyznamenání prezidentů. Předáním květin průvodkyním po areálu Hradu vyjádřili naši studenti poděkování za vstřícnost a poutavé výklady o historii Hradu. Tento den se vydařil, včetně počasí.