Dne 4. 4. 2019 jsme se zúčastnili celostátní soutěže Prodavač 2019, která se konala v Ústí nad Labem. Této soutěže se zúčastnilo celkem 20středních škol z celé republiky a reprezentovalo celkem 69 žáků. Žáci prvního a druhého ročníku soutěžili v jednotlivých disciplínách jako například: odhad váhy zboží, rozpoznávání vzorků zboží, balení zboží v časovém limitu a paměťovém testu. V odpoledních hodinách poté následoval test odborných znalostí (obchodní počty, zbožíznalství, cizí jazyk…).

Pro pedagogický dozor byl připraven odpolední doprovodný program (poznávání okolí).

V pozdních odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení výsledků (viz. Výsledková listina).