Žáci naší školy navštívili prezentační fórum Okresní hospodářské komory v Ústí nad Labem – Společně na trhu práce. Zde měli možnost setkat se se zástupci společností, které jsou členy OHK UL, účastnili se seminářů a viděli praktické ukázky profesí.