V pátek 1. 12. 2017 se zúčastnilo 17 žáků 4. ročníku oboru Grafický design (GD4.) výchovně vzdělávací akce, v rámci které navštívili Pražský hrad; konkrétně prostory Kanceláře prezidenta republiky. Během exkurze žáci nahlédli do architektonicky zajímavých prostor Pražského hradu a seznámili se s postavením a činností prezidenta republiky a jeho úřadu, jehož historie sahá až do roku 1919, kdy byl na popud prvního československého prezidenta T. G. Masaryka založen a jehož existence pokračuje bez přerušení až do dnešních dnů.

V Jižním křídle Nového paláce měli žáci možnost nahlédnout do prostor bývalého reprezentačního bytu prvního prezidenta T. G. Masaryka včetně jeho pracovny, která se dochovala v téměř autentické podobě. V přilehlých salónech s unikátními fotografiemi ze sbírek Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky sledovali proměnu habsburského Pražského hradu na sídlo prezidenta nově vzniklého demokratického Československa. Zpřístupněn byl i kinosál z 60. let 20. století, kde se žáci dozvěděli více nejen o historii Kanceláře i její současné podobě a činnostech, které vykonává, ale také o pravomocích prezidenta republiky. Na informačních panelech s bohatými obrazovými materiály z archivních sbírek se naskytla možnost seznámit se s vykonávanými činnostmi prezidenta republiky v historickém kontextu.

V poledne byli žáci přítomni slavnostnímu střídání Hradní stráže na 1. hradním nádvoří. Hradní stráž upoutala žáky zejména svými uniformami. Jejich návrh pochází z roku 1990 a je z dílny našeho významného výtvarníka Theodora Pištěka.

Žáci získali osobní empatický pohled na funkci prezidenta republiky. V konfrontaci s historickým střídáním osobností prezidentů (a tudíž jejich názorem na umění, vybavení kanceláří i přilehlých prostor) dýchla na přítomné také minulost. Žáci si též upevnili vazbu k osobnosti T. G. Masaryka, V. Havla i dalších významných osobností v čele našeho státu.

Poutavý výklad dal žákům nahlédnout pod pokličku „funkce prezidenta“ a umožnil jim vnímat je nikoliv jen jako důležitou funkci v čele státu, ale také jako člověka. Touto výchovně vzdělávací akcí se podpořily a rozvinuly vědomosti jak z občanské nauky, tak z práva a částečně také z ekonomie.