Kouzlo animace – Flipbook

Datum: 25.9.2017

Projektový den nesl název „Kouzlo animace – Flipbook“. Žáci celé školy se tak mohli seznámit s technikou kreslené animace a sami si jí vytvořit. K dispozici měli již předem zhotovené bločky, do kterých tvořili své vlastní příběhy. Nejprve si promysleli příběh a načrtli scénář, poté krok po kroku, stránku po stránce kreslili a animovali.  Nejlepší flipbooky byly oceněny a žáci si svá díla odnesli domů.