Studenti 2. a 3. ročníku Grafického designu absolvovali komentovanou prohlídku výstavy Mo(nu)mentální topografie v Ústí nad Labem.

Žáci měli možnost se seznámit s aktuální tvorbou na poli současného designu a volného umění. Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně letos slaví 25 let od svého založení. K této příležitosti uspořádala výstavu, která prezentuje studenty, absolventy a pedagogy, jenž na ni působí. Prezentace toho nejlepšího se uskutečnila ve veřejném prostoru, Muzeu města Ústí nad Labem, Galerii Hraničář, Domě umění a Galerií Emila Filly. Komentované prohlídka byla vedena pod odborným dohledem studentkou pedagogické fakulty a absolventem fakulty filozofické.