Fotogalerie

  • Školní rok 2016-2017

6 vybraných žáků studijního oboru Grafický design se zúčastnilo odborného sítotiskového workshopu v kulturním centru Riesa Efau v Drážďanech. V profesionálně vybavené grafické dílně si empiricky vyzkoušeli techniku sítotisku a širokou paletu možností převodu obrazu do sítotiskové podoby. Zpracovávali téma Pohádky. Monika Ševčíková zpracovala klasický příběh Sněhurky formou plakátu A1. Barbora Tomová vytvořila dvoubarevný tisk na téma les, který se objevuje v mnoha pohádkách. Úvodní plakát a zároveň obálku své připravované knihy The Last Dragon vytiskl třemi vrstvami barev Daniel Olah. Kristýna Mouchová se pustila do velkého formátu A1 s námořnickou tématikou. Téma dekadentní princezny inspirovanou tvorbu Tima Burtona vytiskne Adéla Šimůnková. Nejsložitějším projektem workshopu bylo téma Tři prasátka, které si vybrala Klaudia Krafčíková a vyzkoušela díky němu nejen techniku osvitu síta, ale také techniku šablony, hlubotisku do finální koláže. Celý workshop proběhl v anglickém jazyce. V přestávkách si žáci prohlédli historické centrum města po krátkém výkladu o historických souvislostech od pedagogického dozoru.

Sportovně turistický kurz ve Sloupu v Ćechách.

Dne 8.1.2017 jsme vyrazili na LVVZ do Hrabětic v Jizerských horách. Celkem jelo 25 žáků a instruktoři Jana Müllerová, Zdeněk Pešek, Ivana Laudinová, Markéta Linhartová, Eva Huderová a Jan Vondrák. O zdraví se pak starala Martina Nováková (řečená Šmáťa). I když letos bylo hodně začátečníků, všichni udělali obrovské pokroky jak na lyžích tak na snowboardu. K tomu jistě dopomohly i výborné lyžařské podmínky a také skvělé zázemí hotelu Maruška, kde se o nás výborně starali, takže jsme měli hodně sil na boj se sněhovou nadílkou. Ve středu 11.1.2017 odpoledne jsme si udělali odpočinkové odpoledne a vyrazili na výlet do Jablonce na Nisou, kde jsme navštívili Muzeum skla a bižuterie a dále prodejnu skla. Zde jsme si mohli zakoupit skleněné suvenýry. Kurz jsme zakončili v pátek 13.1.2017 a v pořádku dorazili do Teplic.

Žáci měli za úkol výtvarně ztvárnit problematiku globálního oteplování. Navazovali na dokumentární film Nebe a Led, který zhlédli 10.10.2016 v kině Květen. Výtvarně se projevovali k tématu na formát A3. Používali různé výtvarné techniky, především kresbu uhlem a pastelem. Pracovali samostatně i ve skupinách pod dozorem pedagogických pracovníků.

V rámci krajinářského kurzu ve Sloupu v Čechách, si žáci vyzkoušeli kresbu i malbu v plenéru, ověřili si zkušenosti perspektivy, akvarelu, pastelů i tempery. Ve večerním bloku jsme si za tmy vyzkoušeli kresbu písma světlem a její zachycení v digitální fotografii. V rámci týdne pak pracovali ve skupinách na land artovém projektu – zobrazení nápisu DESIGN z různých materiálů. Dočkali jsme se tak designů ze šišek, hub, mechu, slámy, písku i listů. Na závěr týdne proběhla oblíbená vernisáž vytvořených děl v improvizované galerii v průchodu, které se zúčastnili i další návštěvníci areálu a naši žáci je výstavou prováděli.