Fotogalerie

  • Humanita

13.12.2016
Kniha Lidice můj osud, popisuje život a vzpomínky Marie Šupíkové, nejstaršího žijícího přeživšího lidického dítěte. V kontextu s touto knihou vznikla i kniha druhá, a to Rebel z Lidic, která mapuje některé z úseků života nejmladšího přeživšího lidického dítěte Pavla Horešovského. Křest knih v Zahradním domě v Teplicích proběhl za účasti obou přeživších lidických dětí. Akci obohatilo čtení úryvků z knih v podání Marcela Vašinky a Jarmily Švehlové. Krásnou atmosféru večera doplnilo vystoupení sopranistky Pavlíny Senič. Na závěr si všichni přítomní mohli nechat knihy podepsat od samotných aktérů obou publikací.

17.12.2015
Dne 17. prosince 2015 došlo v Zahradním domě na Zámeckém náměstí k požehnání knize „Cesta tam a zpět aneb Osvětim Františka Lederera“. Završil se tak roční projekt Vzpomínky, který mapoval život Františka Lederera, muže židovského původu, jenž přežil Terezín i Osvětim.

Datum: 19.5.2015
Divadlo Terezín 70 je projekt k výročí osvobození koncentračních táborů a ukončení druhé světové války. V rámci projektu se odehrálo představení v úterý 19. května v Magdeburských kasárnách v Terezíně. K přítomným hostům i žákům teplické školy promluvil hejtman Oldřich Bubeníček. Slova se ujal také Jan Munk, ředitel Památníku, starosta Terezína Daniel Trapani a překvapením byl host boxer Lukáš Konečný, který ve své řeči zmínil důležitost nezapomínání na naši minulost a poučení se z chyb. Přítomny byly také přeživší lidické děti Marie Šupíková a Pavel Hořešovský. Hlavním programem bylo hudební představení Ester v podání kvarteta Hrubý. Celou akci uváděl ředitel teplické školy Zdeněk Pešek.

Datum: 19.5.2015
Na realizaci projektu se podíleli žáci Střední školy obchodu a služeb, Teplice, zejména oborů vzdělání Grafický design, Aranžér a Šití oděvů. Žáci oboru Šití oděvů zajistili výrobu vystavených modelů. Vycházeli přitom z originálních návrhů kostýmů vytvořených výtvarníkem Františkem Zelenkou. Při jejich výrobě byl použit běžně dostupný materiál, tak jak tomu bylo při výrobě původních kostýmů. Na kostýmy byl použit také recyklovatelný materiál z pet lahví a hliníkových plechových lahví. Na motivy kostýmních návrhů žáci oboru Grafický design vytvořili skici, které prezentují jejich představu o možnosti soudobého ztvárnění modelů kostýmů. Smyslem bylo propojení historického tématu s moderní technikou navrhování a grafického zpracování. Tito žáci několikrát navštívili prostory Památníku Terezín, aby zde svými fotoaparáty zachytili jejich atmosféru. Jejich fotografickou tvorbu je možné vidět na vystavených panelech. V neposlední řadě se žáci oboru Aranžér zhostili výroby kulis, které vychází čistě z fantazie žáků a z historických pramenů o perských stavbách. Představují trůnní sál perského krále a jsou vytvořeny z moderních materiálů technikou řezané grafiky.

Datum: 19.5.2015
V rámci projektu Divadlo Terezín 70 se žáci Střední školy obchodu a služeb, Teplice obor Grafický design rozhodli zpracovat téma projektu formou fotografického workshopu. Celkem 23 žáků z tříd GD2. a GD3. dne 23. 5. 2015 navštívilo prostory Památníku Terezín a volným způsobem pak zpracovávali projektové téma. Přibližně z dvou tisíc fotografií byly vybrány ty nejlepší, které máte možnost spatřit právě zde v prostorách bývalých Magdeburských kasáren. Garantem projektu v oblasti fotografické tvorby byli ředitel školy Ing. Mgr. Zdeněk Pešek a Ivana Laudinová, jejichž fotografie zde můžete také vidět.

Datum: 1.4. - 31.5.2014
Výstava Humanita v prostorách Památníku Terezín, která představuje veřejnosti očima mladých lidí připomínku obětí 2. světové války. Výstavu pořádá Střední škola obchodu a služeb v Teplicích ve spolupráci s památníkem Terezín. Vystavována jsou výtvarná díla žáků oboru grafický design. Slavnostní vernisáže 3.4.2014 se zúčastnili i významní hosté, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, Ing. Dagmar Waicová, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ústeckého kraje, Ing. Mgr. Jaroslav Pikal, zástupce ředitele Krajského úřadu Ústí nad Labem, a další.

Datum: 24.3.2014
Exkurze do památníku v Letech u Písku - u příležitosti zahájení návštěvní sezóny, představení modelu letského tábora, křest knihy, vysazení stromů, poslech Etno kapely.

Datum: 20.5. - 24.5.2014
Výstava Humanita výtvarných prací žáků Střední školy obchodu a služeb, Teplice, p.o. Výstavu na téma Lidice, Ležáky a Lety zahájil ředitel školy Ing. Mgr. Zdeněk Pešek. Primátor Teplic Jaroslav Kubera promluvil o lidských hodnotách v historii i současnosti. Důležitost odkazu vyhlazených obcí v naší republice zmínil ředitel památníku v Lidicích JUDr. Milouš Červenci. Výstavu ocenil i pan Pavel Horešovský, poslední lidické dítě, vyrostlo v sirotčinci. Akce se také zúčastnili zástupce ředitele Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Pikal a Mgr. Ludmila Chládková vedoucí vzdělávacího oddělení památníku Terezín.

Datum: 4.9.2013
Exkurze do památníku Lety. Studenti si prohlédli památník a našimi žáky vytvořený model sběrného dvora pro Romy. Dále navštívili výstavu fotografií s názvem "Ozvěny", která se konala v místní galérii.

Datum: 11.6.2013
Replika jednoho z původních domů starých Lidic byla ve zmenšeném měřítku přechodně nainstalována na zahradě Lidické galerie. Autory tohoto zajímavého počinu jsou studenti ze Střední školy obchdu a služeb z Teplic. Model je vytvořen podle dobové fotografie domku čp. 38, ve kterém žila rodina Františka Moravce a v podnájmu Josef Kácl s manželkou.

Datum: 26.4.2013
Projektový den Humanita zaměřený na osudy obyvatel Lidic. Žáci shlédli dokumentární film a prezentaci. Po filmu diskutovali s učiteli a vyplňovali pracovní listy na téma Lidice- Ležáky. Následně měli čas se k tématu výtvarně projevit. Kreslili tužkou, uhlem, křídou, dělali koláže z barevných papírů a obrázků. Práce žáků budou vystaveny v budově školy a ty nejzdařilejší v Ústí nad Labem, Teplicích i Lidicích. Žáci grafického designu na budově B tvořili model Letů, obrazy a plakáty na téma Humanita a lidské hodnoty.

Datum: 24.10.2012
Exkurze do památníku Lidice. Žáci navštívili muzeum, pietní území a také galerii současného a moderního umění, které byly vybudované na památku vypálené vesnice Lidice během 2. světové války.