Dne 19. 12. 2017 se třída KO4 a 2 žáci třídy P3 účastnili exkurze do České národní banky v Praze.  Žáci si spolu s vyučující a s průvodcem prohlédli expozici Lidé a peníze v prostorách původního trezoru v historické budově ČNB na Náměstí Republiky v Praze. Zde se seznámili s vývojem bankovek a mincí na našem území a také s historií a současností ČNB jako instituce. Mohli si vyzkoušet,  jak vypadají  ochranné prvky  bankovek pod UV lampou. Na závěr si žáci potěžkali  zlatou cihlu o hodnotě 11 milionů Kč. Po skončení  prohlídky žáci navštívili centrum hlavního města.