Dne 13. 6. 2019 se žáci 1., 2. a 3. ročníku oboru Grafický design a žáci 1. ročníku oboru Aranžér zúčastnili výchovně vzdělávací akce Diplomky 2019 v Ústí nad Labem. Žáci si prohlédli výstavy bakalářských a diplomových prací na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, v Domě umění Ústí nad Labem a v Galerii Emila Filly. Výstavou nás provedli studenti FUD UJEP a výkladem předali informace k vystavovaným dílům a uměleckým kusům. Cílem akce bylo seznámení s vysokoškolským prostředím, rozšíření povědomí o možnostech realizace a instalace grafického designu a znalost galerijního prostředí v Ústí nad Labem.