Dnes jsme se zúčastnili dnu otevřených dveří u Hasičského záchranné sboru v Teplicích, kde byly i ostatní složky Záchranná služba a Policie České republiky. Měli jsme možnost nahlédnout pod pokličku zázemí hasičského záchranné sboru a blíže se seznámit s technikou, výstrojí a výzbrojí využívanou příslušníky sboru při řešení mimořádných událostech, Seznámili jsme se nejen s prací hasičů, ale byla zde prezentována práce složek integrovaného systému. Žáci měli možnost vyzkoušet si záchranu života, nahlédnout do aut hasičů, policajtů a dalších prostředků.